Pochod k Rumunovi 2010

Kdo chtěl na konec roku trošku kolektivno zarelaksovat a utéct celospolečenskému aj rodinnému stresu, tak sa v nedělu 26. XII. 2010 vydal s KBS-SOS na překrásnú zasněženú procházku přes Ohloběnku a Svato Jánka až k Rumúnovi. Po cestě sme ale zjistili, že sa nejedná o Sv. Jana, ale o Sv. Josefa, jak nám trpělivě a přesvědčivě vysvětlila paní Klimentová, za což jí moc děkujeme. Celkem sa sešlo 46 nadšencú. Vycházka proběhla za mírného mrazíku (-5°C) bez úrazu a mimořádných událostí, kdy si účastníci odnášali dom plno zážitkú a aj příslib, že příští rok sa vyrazí na pochod zaséj. Budeme sa teda všeci těšit a tož do nového roku 2011 Vám všeckým ještě jednú přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky aj Božího požehnání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *