Výroční schůze 10/2021

Výroční schůze 10/2021

Dne 22. 10. 2021 proběhla pravidelná členská schůze KBS-SOS, kdy vzhledem k pandemii Coronaviru v roce 2020 se pak s ročním zpožděním konala i malá oslava desetileté činnosti našeho spolku. V příjemné atmosféře jsme si zavzpomínali na důvod založení našeho spolku a též na různé akce, které nás po deset let prezentují. Závěrem našeho společného posezení pak bylo konstatováno,Přečtěte si více o Výroční schůze 10/2021[…]

Vandalové v Bojkovicích

Vandalové v Bojkovicích

Vážení členové KBS-SOS a milý fanklube, bohužel vandalismus se tentokrát nevyhnul ani nám. Veškerá práce a úsilí Vás všech byla během chvíle dehonestována partičkou dospělých vandalů, kteří pod vlivem alkoholu si chtěli dokázat co všechno umí … Naštěstí Policie ČR, která tento případ šetří jako přestupek – výtržnictví, má již zjištěné pachatele a činí patřičnéPřečtěte si více o Vandalové v Bojkovicích[…]

Turistické tabule

Turistické tabule

Jedním z cílů KBS-SOS je i spolupráce při zajišťování turistického ruchu na území města Bojkovice a v jeho širším okolí. Tato činnost se neobejde bez řádné informovanosti veřejnosti, tudíž zhotovéní a zabudování turistických tabulí je jedním ze základních počinů. Tabuli k přehradě jakož i tabuli k Masarykovu dubu jsme realizovali za vzorné a dlouhotrvající spoluprácePřečtěte si více o Turistické tabule[…]

Vyhlídka Vranovy Žleby

Vyhlídka Vranovy Žleby

A opět KBS-SOS v akci. Ve spolupráci s městem Bojkovice se tentokrát skeptici spolupodíleli na zhotovení a montáži turistické tabule, která je umístěna na vyhlídce Vranovy Žleby směrem na Rudimov. I z tohoto místa je velmi hezký a zajímavý pohled na Bojkovice, což lze všem jen doporučit k praktickému zhlédnutí. Turistická tabule zachycuje dvě zajímavéPřečtěte si více o Vyhlídka Vranovy Žleby[…]

Kříž – Pitínská ulice

Kříž – Pitínská ulice

Také v tomto roce 2014 se KBS-SOS spolupodílelo na zvelebení města, a to konkrétně opravě kříže na Pitínské ulici v Bojkovicích, kdy společně s městem Bojkovice a firmmou DATO – FOREST Bojkovice se podařilo zrekonstruovat jedinečnou historickou památku. Po velmi dobrých zkušenostech z minula byl osloven kamenický mistr pan Petr Blaha z Vlčnova, který odvedlPřečtěte si více o Kříž – Pitínská ulice[…]

Hodnotící schůze 2012

Hodnotící schůze 2012

V pátek 19.10.2012 jsme měli hodnotící schůzi KBS-SOS a bylo co hodnotit a projednávat. Schůze se účastnil jako vždy i starosta města Bojkovice Mgr. Petr Viceník, který nás též informoval o dalších záměrech města v oblasti věcí veřejných. Dále pak byli přítomni i pozvaní hosté z našeho fanklubu, kteří nezjištně již delší dobu spolupracuji s našimPřečtěte si více o Hodnotící schůze 2012[…]

Pitěnský škrpál + stavění máje 2012

Pitěnský škrpál + stavění máje 2012

28. duben 2012 byl skutečně na prasknutí. Ráno jsme vystartovali na Pítěnský škrpál, kdy jsme absolvovali cca 18 km procházku po úpatí Bílých Karpat včetně hezkých výhledu do krajiny a přijemných zastávek spojených s občerstvením. Nahlédli jsme i do stylového žítkovského obydlí a oprášili tak vzpomínky na dobu minulou. Na pochodu dle informací pořadatelů byloPřečtěte si více o Pitěnský škrpál + stavění máje 2012[…]

Advent 2011

Advent 2011

Advent 2011 byl již třetím odpoledním posezením u soustruhu v řadě, které pořádá seskupení sousedů a fanklub KBS-SOS. Tato tradice zřejmě překoná věky, avšak je nutno poznamenat, že zásadní podmínkou je skutečnost, že nám musí síly na stěhování soustruhu z dílny a zpět stačit. Příprava akce vždy vyžaduje náležité soustředění a souhru všech zúčastněných, kdy akcePřečtěte si více o Advent 2011[…]

Pitěnský škrpál 2011

Pitěnský škrpál 2011

V sobotu 30. 4. 2011 jsme se vydali za poznáním jarních krás do Pitína, kde místní Orli pořádali tradiční turistický výšlap “Pitěnský škrpál”. Počasí i společná nálada byly vynikající, takže jsme vyrazili zdolat svých pravidelných 15 km. Start i cíl byl na Orelské chatě, kdy trasa vedla přes Pitěnské hory k pramenům Olšavy, dále naPřečtěte si více o Pitěnský škrpál 2011[…]

schůze 2011

schůze 2011

V pátek 14. 1. 2011 se konala členská schůze KBS-SOS, kdy bylo provedeno hodnocení splněných úkolů klubu a stanovení dalších plánovaných akcí na rok 2011. Schůze se účastnil jako host i starosta města Mgr. Patr Viceník. Jedním z bodů programu byl i referát člena Klubu Honzy Pijáčka – starosty Vlčnova, který nás seznámil s průběhemPřečtěte si více o schůze 2011[…]

Cesty za poznáním

Cesty za poznáním

Ve sváteční den 28.10.2010 se někteří členové KBS-SOS společně s příznivci vydali na podzimní porocházku k Mohyle Svatopluka Čecha a k Masarykovu dubu. Z historických pramenů je dochováno, že na památném zasedání Obecního výboru městečka Bojkovice 9. 5. 1908 byl přijat návrh starosty p. Jindřicha Kolmana k navršení mohyly na pokraji ovocného sadu Svatopluka Čecha.Přečtěte si více o Cesty za poznáním[…]