Slovácké vinohrady – Dubňany

Slovácké vinohrady – Dubňany

Slunečná a velmi teplá sobota 9. 10. 2010 byla předzvěstí krásného a zajímavého výletu, kdy 34. ročník Pochodu Slováckými vinohrady se skutečně vydařil. Nejen děvčata citila a v zápětí i potvrdila, že tato akce v nich zanechala hluboký dojem, ale i hoši se činili při sbírání všech dostupných zážitků. Na trase pochodu, tak jako vždy,Přečtěte si více o Slovácké vinohrady – Dubňany[…]

Cesty za poznáním

Cesty za poznáním

Ve sváteční den 28.10.2010 se někteří členové KBS-SOS společně s příznivci vydali na podzimní porocházku k Mohyle Svatopluka Čecha a k Masarykovu dubu. Z historických pramenů je dochováno, že na památném zasedání Obecního výboru městečka Bojkovice 9. 5. 1908 byl přijat návrh starosty p. Jindřicha Kolmana k navršení mohyly na pokraji ovocného sadu Svatopluka Čecha.Přečtěte si více o Cesty za poznáním[…]

Pozvání do Vlčnova 2010

Pozvání do Vlčnova 2010

Dne 20.10.2010 proběhla ustavující schůze KBS-SOS, kdy v průběhu diskuse byli členové Klubu pozváni starostou Vlčnova Janem Pijáčkem k návštěvě známé obce. Pozvání nešlo odmítnout, neboť Honza Pijáček, rodák z Bojkovic, je jedním ze zakládajících členů KBS-SOS. Dále je především dlouholetým a odpovědným strarostou světoznámé obce, známým činovníkem a mezinárodním aktivistou s nesmírným akčním rádiusem,Přečtěte si více o Pozvání do Vlčnova 2010[…]