AVIATIK SHOW 2016

AVIATIK SHOW 2016

S D Ě L E N Í  Všem milovníkům létání a přátelům letectví tímto oznamujeme, že z provozně technických důvodů, se nebude konat AVIATIK SHOW  2016. Skutečnosti, které nás vedou k tomuto uváženému kroku, jsou vázány na očekávaná zásadní rozhodnutí a stanoviska úzce související s dalším rozvojem a směřováním letiště v Bojkovicích, kdy pevně věříme, že AVIATIK SHOW 2017 navážePřečtěte si více o AVIATIK SHOW 2016[…]