schůze 2011

schůze 2011

V pátek 14. 1. 2011 se konala členská schůze KBS-SOS, kdy bylo provedeno hodnocení splněných úkolů klubu a stanovení dalších plánovaných akcí na rok 2011. Schůze se účastnil jako host i starosta města Mgr. Patr Viceník. Jedním z bodů programu byl i referát člena Klubu Honzy Pijáčka – starosty Vlčnova, který nás seznámil s průběhemPřečtěte si více o schůze 2011[…]